ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก »

 

สีพลอยประจำเดือนเกิด (Birthstones Colors by Month)

สีพลอยประจำเดือนเกิด (Birthstones Colors by Month)


        ความเชื่อในเรื่องที่ว่าดวงดาวมีอิทธิพลกับชีวิตของมนุษย์เป็นความเชื่อที่มีมานานนับตั้งแต่มนุษย์เริ่มเรียนรู้วัตถุต่างๆ บนท้องฟ้า และในยุคต่อมาได้มีการนำเอาอัญมณีหลายชนิดไปเป็นสัญลักษณ์แทนดวงดาว เมื่อดวงดาวมีอิทธิพลต่อชีวิตของคน อัญมณีที่เป็นตัวแทนของดวงดาวจึงมีอิทธิพลเช่นเดียวกัน
        จากความเชื่อในของเรื่องดวงดาวจึงเป็นแนวความคิดที่จะสร้างประเพณีและสิ่งของที่มีค่าทางศาสนาขึ้นมา ในคัมภีร์ไบเบิ้ลได้กล่าวถึงเครื่องประดับหรือเครื่องใช้ของนักบวชชั้นสูง ซึ่งมีลักษณะทำด้วยทองคำและประดับด้วยอัญมณี 12 ชนิด และอัญมณีทั้ง 12 ชนิดดังกล่าวจะสลักชื่อต่างๆ ที่มีความหมายสำคัญทางศาสนาอีก 12 ชื่อเช่นกัน ดังนั้นอัญมณีทั้ง 12 ชนิดจึงถูกนำมาโยงกับเดือนทั้ง 12 เดือนซึ่งเกี่ยวข้องกับดวงดาว จึงเป็นที่มาของพลอยประจำเดือนเกิดทั้ง 12 เดือน อันได้แก่

มกราคม – โกเมน (January – Garnet)
กุมภาพันธ์-อเมทิสต์ (February - Amethyst )
มีนาคม-อะควอมารีน (March - Aquamarine)
เมษายน-เพชร (April - Diamond)
พฤษภาคม-มรกต (May - Emerald)
มิถุนายน-ไข่มุก (June - Pearl)
กรกฎาคม-ทับทิม (July - Ruby)
สิงหาคม-เพอริโด (August - Peridot)
กันยายน-ไพลิน (September - Blue Suppire)
ตุลาคม-โอปอล (October - Opal)
พฤศจิกายน-ซิทรีน (November - Citrine)
ธันวาคม-เทอร์ควอยซ์ (December - Turquiose)

Credit: http://school.sgs.ac.th/

บริษัท สยาม ซี.บี.เอส จิวเวลรี่ จำกัด
117 ถ.พระราม 3 ซอย 53
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
โทร 096-296-6244 แฟกซ์ 02-295-2160
line id: thaisilvergem.com
e-mail: thaisilvergem@gmail.com


เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105538147851

**ทางร้าน THAISILVERGEM ขอสงวนสิทธิ์รูปภาพสินค้าเครื่องประดับทุกชิ้น ห้ามนำไปใช้หาประโยชน์ทางการค้า หรือการกระทำอื่นใดทั้งสิ้น โดยมิได้รับอนุญาต หากทางบริษัทฯ พบเห็น จะดำเนินคดีกับท่านตามกฎหมาย ICT ฉบับล่าสุด 2550**

** ทางร้าน THAISILVERGEM ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาสินค้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **